สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163326 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 155135

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
คีย์ข้อมมูล เอกสารต่างๆ ดูแลจัดการสินค้าที่เป็นสตอค
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154977

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเป่าถุงมือ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเป่าถุงมือ

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
เป่าถุงมือที่ผลิตออกมาสังเกตุว่าถุงมือรั่ว,ขาด,สกปรกหรือไม่
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152649

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
1.สรรหาและว่าจ้างพนักงานตามตำแหน่งงานที่ว่าง
2. จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง, ทะเบียนและแฟ้มประวัติพนักงาน, ประเมินผลงาน
3. ตรวจเช็ค-สรุปเวลาทำงานพนักงาน
4. ดูแลสวัสดิการพนักงานและงานแรงสัมพันธ์
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับัญชา
6. ดูแลรับผิดชอบเอกสารแรงงานต่างด้าว VISA,WORK PREMITและอื่นๆให้ถูกต้องกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์
7. จัดทำ MOU ในการจัดสรรหาแรงงานเข้ามาทำงาน ตรวจรับแรงงานต่างด้าว จัดหาที่พักให้กับแรงงานต่างด้าว เช็ควันกำหนดครบรอบที่ไปรายงานตัว
8. รับผิดชอบงานจัดสรรว่าจ้าง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145746

ตำแหน่งงานว่างพนักงานถอดถุงมือ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานถอดถุงมือ

งานประจำ : เงินเดือน 325 รายวัน

งานประจำ : 325 รายวัน สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
ถอดถุงมือ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145744

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบรรจุสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบรรจุสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 325 รายวัน

งานประจำ : 325 รายวัน สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
บรรจุถุงมือใส่กล่อง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142113

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสโตร์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
เขียนใบฉลากสินค้าออก
ขนย้ายสินค้า
รับสินค้าเข้า อื่นๆ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135381

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
ขึ้น-เคลื่อนย้านสินค้า รับผิดชอบงานบรรจุภัณฑ์ต่างๆ และทำตามคำสั่งหัวหน้างาน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 23/04/2563

เลขที่ประกาศ : 131140

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
ทำอาหาร ทำความสะอาดบ้าน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 22/02/2563

เลขที่ประกาศ : 127895

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน 320 บาท

งานประจำ : รายวัน 320 บาท สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
- ตรวจเช็คร่างกายพนักงานเข้า-ออก
- คีย์ข้อมูล จัดเตรียมเอกสารของโรงงาน
- รับผิดชอบงานที่หัวหน้าสั่ง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/02/2563

เลขที่ประกาศ : 127899

ตำแหน่งงานว่างด่วน!หัวหน้าแผนกแพคกิ้ง

ตำแหน่งงานว่างด่วน!หัวหน้าแผนกแพคกิ้ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
ควบคุมการทำงานของฝ่ายแพคสินค้า ตรวจสอบออเดอร์การแพคสินค้า ติดต่่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/02/2563

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี