สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163326 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 158965

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย​ประจำพื้นที่เกาะสมุย​ สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย​ประจำพื้นที่เกาะสมุย​ สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ตลาดสด
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีความเป็นมิตร เป็นกันเองกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156177

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- ขับรถ รับ-ส่งสินค้า ในเขตอำเภอเกาะสมุย
- ตรวจเช็คสินค้ากับบิลก่อนจัดส่งสินค้า
- จัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155528

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- รับผิดชอบงานธุรการ งานเอกสารทั่วไป
- ดูแลรับผิดชอบงานในออฟฟิศ ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ
-​ เปิดบิลขาย รับออเดอร์ลูกค้าของบริษัททุกทางที่พนักงานขายเปิดลูกค้าเข้ามา
- รับโทรศัพท์จากผู้ติดต่อภายนอกและลูกค้า
- ติดตามและแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154386

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถ สาขาสุขาภิบาล 3 หรือ รามฯ 39

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถ สาขาสุขาภิบาล 3 หรือ รามฯ 39

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและทีมงาน เพื่อส่งเสริมยอดขาย
- จัดทำ Graphic/Media วางแผนและออกแบบรูปแบบต่างๆที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
- ดูแลภาพรวามของเพจ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
- คิด Content ในการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทาง Online
- รับผิดชอบจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี