สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี


เลขที่ประกาศ : 084573

Room Boy

Room Boy

งานประจำ : เงินเดือน 7000-9000

งานประจำ : 7000-9000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ผู้ช่วยงานแม่บ้าน บริการส่งของใช้ให้แม่บ้านในทีม เพื่อความสะดวกในการทำงานในการเตรียมความพร้อมของห้องพักก่อนแขกเข้าพัก
รับส่งแขกเข้า-ออกจากห้องพัก พร้อมกระเป๋า

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084572

พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน 8500-12000

งานประจำ : 8500-12000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ตรวจตราดูแลความปลอดภัยรอบๆบริเวณรีสอร์ท ในเวลากลางคืน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084583

ผู้จัดการส่วนขายอาวุโส

ผู้จัดการส่วนขายอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1. กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
2.ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ทีมขายละสายการบังคับบัญชาโครงการแต่ละทีม 3. สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด
4. กำหนดราคาขายรายแปลง และเงื่อนไขการชำระเงิน และ จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084571

พนักงานนวดประจำสปา

พนักงานนวดประจำสปา

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10000 ขึ้นไป สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ให้บริการงานสปาแก่ลูกค้า เช่น นวดไทย นวดน้ำมัน นวดเท้า และ อื่นๆ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083279

พนง.ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สุวรรณภูมิ)

พนง.ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สุวรรณภูมิ)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 เบี้ยขยัน 800

งานประจำ : 10,000 เบี้ยขยัน 800 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ทำงานเอกสาร รวบรวมจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระบบ
-ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงานในหน่วยงาน
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
-ขับรถยนต์ได้
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083268

เจ้าหน้าที่ด้านงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำการเคหะแห่งชาติ สนง.ใหญ่ (ถ.นวมินทร์ เขตบางกะปิ)

เจ้าหน้าที่ด้านงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำการเคหะแห่งชาติ สนง.ใหญ่ (ถ.นวมินทร์ เขตบางกะปิ)

งานประจำ : เงินเดือน 10,850

งานประจำ : 10,850 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
- ประสบการณ์ 1 ปี ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยคว่า 10,850. บาท
- พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตามที่ไว้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน GIS
- ศึกษาให้คำปรึกษางานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ดูเแลระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ Web server, Data Base, GIS Sever และ Workstalion
-ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทาง Technicลl ที่เกิดขึ้นทางด้านคอมพิวเตอร์ ปัญหาด้าน Network ของระบบ GIS
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้เป็นไปตามค
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083288

ธุรการ ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ.งามวงค์วาน (กองหม้อแปลง)

ธุรการ ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ.งามวงค์วาน (กองหม้อแปลง)

งานประจำ : เงินเดือน 425บาท/วัน

งานประจำ : 425บาท/วัน สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ทำงานด้านเอกสารด้านธุรการ งานหนังสือส่งภายใน ใช้ word,Excel ได้คล่อง
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนงานกองหม้อแปลง
ถ.งามวงค์วาน ตรงข้าม เรือนจำคลองเปรม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082758

ธุรการสายตรวจ ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ธุรการสายตรวจ ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ค่าครองชีพ 800

งานประจำ : 10,000 ค่าครองชีพ 800 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ทำงานเอกสาร รวบรวมจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระบบ
-ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงานในหน่วยงาน
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082464

หัวหน้าแม่บ้าน

หัวหน้าแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป หรือตามป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป หรือตามป สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
กำกับดูแลงานแผนกแม่บ้าน ให้งานของแผนกเป็นไปตามเป้าหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081652

พนักงานขับรถรับส่งเอกสาร และทดแทนงานขับรถตามหน่วยงาน พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

พนักงานขับรถรับส่งเอกสาร และทดแทนงานขับรถตามหน่วยงาน พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 + ค่าน้ำมันเดือ

งานประจำ : 12,000 + ค่าน้ำมันเดือ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ปฏิบัติงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสาร ให้หน่วยงานต่างๆ
-ทดแทนงานขับรถยนต์กรณี พนักงานประจำ ขาด ลา มา สาย
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081650

พนักงานธุรการ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วุฒิ ปวส. (บางกรวย จ.นนทบุรี)

พนักงานธุรการ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิต วุฒิ ปวส. (บางกรวย จ.นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 12,500

งานประจำ : 12,500 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ
-ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร จัดทำ จัดเตรียม ตรวจทาน ตรวจสอบ ค้นหาเอกสาร หนังสือจดหมาย ทะเบียนประวัติต่างๆ
-ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก สรุปเรื่อง จัดทำรายงาน และสถิติต่างๆ
-พิมพ์เอกสารต่างๆจัดทำสำเนาเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม จัดเตรียมห้องประชุม ช่วยจดบันทึกการประชุม
-จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ และการใช้ยานพาหนะ
-ดูแล จัดเก็บเอกสาร พั
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081651

พนักงานบุคคล (ดูแลงานPayroll และสวัสดิการ)

พนักงานบุคคล (ดูแลงานPayroll และสวัสดิการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
1.เช็คเวลาการทำงานจัดทำรายงานสรุปสถิติวันทำงานขาดลามาสายของพนักงาน
2.จัดทำ update ทะเบียนประวัติพนักงานให้เป็นปัจจุบันควบคุมสถานการณ์แต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งของแต่ละคนและจัดทำทะเบียนควบคุมสวัสดิการตามตำแหน่งงาน
3.ทำสัญญาจ้างทดลองงานสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานส่งแบบประเมินผลการทดลองงานและจัดทำหนังสือบรรจุเป็นพนักงาน
4.พิมพ์สลิปเงินเดือนออกหนังสือรับรองการทำงานให้กับพนักงาน
5.สรุปข้อมูลการทำงานของพนักงานเช่นเบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยงกับโอที ค่าเช่ารถ ประกอบการจ่ายเงินเดือน คีย์ข้อมูลลงใน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080252

พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ระยอง (สนามบินอู่ตะเภา )

พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ระยอง (สนามบินอู่ตะเภา )

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ค่าขึ้นเครื่อง

งานประจำ : 10,000 ค่าขึ้นเครื่อง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
- งานขนย้าย จัดเก็บ บด ผสม สารฝนหลวงและนำขึ้นบรรทุกบนเครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง
- งานบนอากาศยาน โปรยสารฝนหลวง
- งานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ปฎิบัติงานประจำวัน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080251

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(จ.สมุทรสาคร)

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(จ.สมุทรสาคร)

งานประจำ : เงินเดือน 10,500

งานประจำ : 10,500 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ขับรถยนต์รับ-ส่งหนังสือทั่วไป
-ขับรถนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
-ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080060

วิศวกรโครงการ งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง !!ด่วนมาก!!

วิศวกรโครงการ งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง !!ด่วนมาก!!

งานประจำ : เงินเดือน 10,500

งานประจำ : 10,500 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ขับรถยนต์รับ-ส่งหนังสือทั่วไป
-ขับรถนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
-ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080062

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1.ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
2.ทำบัญชีรายรับ-บัญชีรายจ่ายให้กับองค์กร
3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
4.บันทึกการรับจ่ายเงิน การรับเงิน และ ธุรกรรมทางการเงิน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079667

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี)

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 12,579

งานประจำ : 12,579 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ขับรถยนต์ส่วนกลางให้กับเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
-ดูแลบำรุงรักษารถพร้อมทั้งเครื่องยนต์
-และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079668

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (สแปร์) ประจำหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (บางเขน,รัชดา,พญาไท,อนุเสาวรีย์,พระราม 6,ปทุมวัน)

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (สแปร์) ประจำหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (บางเขน,รัชดา,พญาไท,อนุเสาวรีย์,พระราม 6,ปทุมวัน)

งานราชการ : เงินเดือน 10,000 เบี้ยขยัน 1,000

งานราชการ : 10,000 เบี้ยขยัน 1,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ขับรถส่วนกลาง ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
(ประเภทของรถ รถตู้,รถกระบะ,รถเก๋ง,รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก)
-ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน
-สามารถทดแทนงานไปในแต่ละที่ได้ และออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้งคราว
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079190

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000

งานประจำ : 13,000 - 15,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หน้าเมือง
-จัดทำบัญชีลูกหนี้ของแต่ละวันในระบบ ERP
-พิมพ์ใบวางบิล จับบิลและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลูกหนี้ เดือนละ 2 ครั้ง
-แสกนข้อมูล Voucher ของเอเย่นต์ เข้าระบบ ERP
-นับตั๋วเสือและบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
-ตรวจสอบตั๋ว(เสือ) ที่ใช้ในแต่ละวันกับระบบ ERP พร้อมรายงานผู้จัดการ
-จัดทำค่าคอมกล้วย รูปช้าง และจ่ายค่าคอมกลางให้พนักงานบริษัท
-ควบคุมการเบิก-จ่ายกรอบรูปและกระดาษรูปไว้ให้ช่างภาพ และตั๋วทุกชนิด
-ตรวจสอบรายการค้างวางบิล และใบขายรอยืนยัน ในระบบ ERP
-รายงานอุปสรรค ข้อสงสัย ให้ผู้จั
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078546

ผู้ช่วยช่าง ประจำหน่วยงานกองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (งามวงศ์วาน) ด่วน!!

ผู้ช่วยช่าง ประจำหน่วยงานกองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (งามวงศ์วาน) ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน 425/ต่อวัน

งานประจำ : 425/ต่อวัน สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ซ่อมหม้อแปลง ขนย้ายหม้อแปลง ส่งอุปกรณ์ให้ช่าง ผู้ช่วยช่าง
-งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงาน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี