สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163326 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159815

ตำแหน่งงานว่างCaptain Restaurant

ตำแหน่งงานว่างCaptain Restaurant

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159828

ตำแหน่งงานว่างCashier Restaurant

ตำแหน่งงานว่างCashier Restaurant

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานบริการด้านอาหารแลัเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159831

ตำแหน่งงานว่างBartender

ตำแหน่งงานว่างBartender

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้สนเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159836

ตำแหน่งงานว่างSous Chef

ตำแหน่งงานว่างSous Chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านอาหาร
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159834

ตำแหน่งงานว่างChef De partie

ตำแหน่งงานว่างChef De partie

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านอาหาร
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159833

ตำแหน่งงานว่างBar Supervisor

ตำแหน่งงานว่างBar Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159835

ตำแหน่งงานว่างCommis I

ตำแหน่งงานว่างCommis I

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านอาหาร
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159829

ตำแหน่งงานว่างWaiter

ตำแหน่งงานว่างWaiter

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159827

ตำแหน่งงานว่างBeach Boy

ตำแหน่งงานว่างBeach Boy

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159830

ตำแหน่งงานว่างWaitress

ตำแหน่งงานว่างWaitress

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านบริกการอาหารและเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159814

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159832

ตำแหน่งงานว่างBar Captain

ตำแหน่งงานว่างBar Captain

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159663

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารงานทั่วไป ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารงานทั่วไป ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
1.รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่การรับนโยบายบริษัท และแผนกต่างๆขององค์กร
2.งานสรรหาว่าจ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับอัตรากำลังพล
3.งานสวัสดิการ/งานค่าจ้างและเงินเดือน
4.บันทึกและรวบรวมประวัติพนักงานและการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
5.งานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อรักษาระเบียบวินัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท
6.งานฝึกอบรมพัฒนา เพิ่มพูนทักษะให้พนักงานทุกระดับ
7.งานธุรการ อาคาร สถานที่
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159637

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อและธุรการผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อและธุรการผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

งานประจำ : 10,000++ สุราษฎร์ธานี
1.แนะนำ เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าตามรายชื่อร้านค้าของบริษัทฯ
2.จัดเรียงสินค้าให้แก่ลูกค้า
3.สรุปยอดขายรายวัน
4.ตรวจนับสต็อกเพื่อวางแผนการเบิกสินค้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158965

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย​ประจำพื้นที่เกาะสมุย​ สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย​ประจำพื้นที่เกาะสมุย​ สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ตลาดสด
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีความเป็นมิตร เป็นกันเองกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158758

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1.สื่อสารเรื่องการติดต่อซ่อมแซมบ้านลูกค้า/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า
2.ติดต่อประสานงาน/ควบคุมการทำงาน ช่าง,ผู้รับเหมา ในการเข้าซ่อมแซมบ้าน
3.ติดต่อส่วนงานเพื่อการจัดตั้งนิติบุคคลและประชุมหรือจัดการเพื่อให้เกิดการจัดตั้งนิติบุคคล
4.ส่งมอบสารณูปโภคส่วนกลางเพื่อส่งมอบนิติบุคคลและถอนค้ำ LG
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158171

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำโครงการ

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในโครงการบ้านจัดสรร
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158172

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์ประจำ Site งาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์ประจำ Site งาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี
-ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สิน เข้า-ออกภายในหน่วยงาน
-ตรวจเช็ค Stock วัสดุของหน้างานก่อสร้าง
-จัดของสโตร์ เบิก-จ่าย ให้เรียบร้อย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 26 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158018

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
3.1 หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
บทบาท ( Role )
1. ศึกษานโยบาย คำสั่ง กฎระเบียบ ขั้นตอนการทำงาน เอกสารต่างๆ ในการทำงานให้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
2. รับมอบหมายงานด้วยความตั้งใจเอาใจใส่ และนำไปปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทันต่อความต้องการ
3. ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะต่อผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้วยความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157033

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานอ.เมืองสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานอ.เมืองสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม องค์กร
2. รับผิดชอบงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า แขกผู้มาติดต่อ ณ สำนักงานฯ หรือการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร Email :info@baansuay.com
3. รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลองค์กร จัดเก็บ รวบรวม สรุป นำเสนอ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ข่าวกิจกรรม ข่าวอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี