สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

เลขที่ประกาศ : 069895

งานช่วยขายโครงการ ประจำการเคหะแห่งชาติ ประจำฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

งานช่วยขายโครงการ ประจำการเคหะแห่งชาติ ประจำฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
- ปฏิบัติงานในระบบ Front End ในงานขาย งานสัญญา และตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงิน
- ออกจดหมายเชิญผู้ได้สิทธิ์ที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้แล้ว มาดำเนินการทำสัญญาเมื่ออาคารว่างกรณีผู้ซื้อ(เดิม) ขอยิกเลิก/คืนอาคาร
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จองสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทรก่อนบันทึกข้อมูล
- ตรวจสอบตวามถูกต้องของข้อมูลหลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินการขายโครงการให้ลูกค้าเลือกอาคารพร้อมทำสัญญา
- ดำเนินการรับเอกสารยื่นกู้ธนาคาร (post Finance)
- รับคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจจะขาย กรณีธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069884

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานเคหะแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานเคหะแห่งชาติ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-16,000

งานประจำ : 15,000-16,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ประสานงานกับ User สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เขตดุสิต)และบริษัท
-ดูแลเอกสารต่างๆ ควบคุมพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ
-มีประสบการณ์ดูแลงานอเกสาร outsource มาก่อน
-กรณีมีพนักงานลาออก จะต้องทำการสรรหาพนักงาน และนัด Uer เพื่อส่งสัมภาษณ์ เพื่อเข้าทำงานทดแทนด้วย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069401

สินเชื่อ

สินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
เก็บเงินลูกค้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069394

พนักงานขาย สาขาท่าชนะ

พนักงานขาย สาขาท่าชนะ

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069395

พนักงานขาย สาขาจันดี

พนักงานขาย สาขาจันดี

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069396

พนักงานขาย สาขาท่าแซะ

พนักงานขาย สาขาท่าแซะ

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069397

พนักงานขาย สาขาบ้านตาขุน

พนักงานขาย สาขาบ้านตาขุน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+

งานประจำ : 10,000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
งานขายสินค้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069398

พนักงานขาย สาขาบ้านส้อง

พนักงานขาย สาขาบ้านส้อง

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069399

พนักงานขาย สาขาสุราษฎร์ธานี

พนักงานขาย สาขาสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+

งานประจำ : 10,000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
งานขายสินค้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069400

บัญชีสาขาท่าแซะ

บัญชีสาขาท่าแซะ

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
รับเคลียร์ ตรวจสอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069387

พนักงานสินเชื่อตาขุน

พนักงานสินเชื่อตาขุน

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
เก็บเงิน ใน รอบนอก และ บริเวณใกล้เคียง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069388

พนักงานขาย สาขาพัทลุง

พนักงานขาย สาขาพัทลุง

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069389

พนักงานขายบ้านตาขุน

พนักงานขายบ้านตาขุน

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บ.

งานประจำ : 8,000 บ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069390

พนักงานขับรถสุราษฎร์ธานี

พนักงานขับรถสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
สามารถขับรถออกแวน ไปต่างจังหวัด กับพนักงานขาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069391

พนักงานขาย สาขาระนอง

พนักงานขาย สาขาระนอง

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069392

พนักงานขาย สาขาไชยา

พนักงานขาย สาขาไชยา

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069393

พนักงานขาย สาขาสิชล

พนักงานขาย สาขาสิชล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทุกชนิด
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068472

วิศวกรโครงสร้างไม้ไผ่

วิศวกรโครงสร้างไม้ไผ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
- ออกแบบงานก่อสร้างไม้ไผ่
- ควบคุมงาน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068470

สถาปนิคออกแบบงานก่อสร้างไม้ไผ่

สถาปนิคออกแบบงานก่อสร้างไม้ไผ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
- ออกแบบงานก่อสร้างไม้ไผ่
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068321

พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก

พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี
คีย์งานเอกสารบัญชี ภงด.1.3.53 ประกันสังคม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี