สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี งานประจำ หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี งานประจำ หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี งานประจำ หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี งานประจำ หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163326 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159815

ตำแหน่งงานว่างCaptain Restaurant

ตำแหน่งงานว่างCaptain Restaurant

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159828

ตำแหน่งงานว่างCashier Restaurant

ตำแหน่งงานว่างCashier Restaurant

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานบริการด้านอาหารแลัเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159831

ตำแหน่งงานว่างBartender

ตำแหน่งงานว่างBartender

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้สนเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159836

ตำแหน่งงานว่างSous Chef

ตำแหน่งงานว่างSous Chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านอาหาร
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159834

ตำแหน่งงานว่างChef De partie

ตำแหน่งงานว่างChef De partie

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านอาหาร
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159833

ตำแหน่งงานว่างBar Supervisor

ตำแหน่งงานว่างBar Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159835

ตำแหน่งงานว่างCommis I

ตำแหน่งงานว่างCommis I

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านอาหาร
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159829

ตำแหน่งงานว่างWaiter

ตำแหน่งงานว่างWaiter

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159827

ตำแหน่งงานว่างBeach Boy

ตำแหน่งงานว่างBeach Boy

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159830

ตำแหน่งงานว่างWaitress

ตำแหน่งงานว่างWaitress

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านบริกการอาหารและเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159814

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159832

ตำแหน่งงานว่างBar Captain

ตำแหน่งงานว่างBar Captain

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สุราษฎร์ธานี
งานด้านเครื่องดื่ม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159663

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารงานทั่วไป ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารงานทั่วไป ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
1.รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่การรับนโยบายบริษัท และแผนกต่างๆขององค์กร
2.งานสรรหาว่าจ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับอัตรากำลังพล
3.งานสวัสดิการ/งานค่าจ้างและเงินเดือน
4.บันทึกและรวบรวมประวัติพนักงานและการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
5.งานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อรักษาระเบียบวินัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท
6.งานฝึกอบรมพัฒนา เพิ่มพูนทักษะให้พนักงานทุกระดับ
7.งานธุรการ อาคาร สถานที่
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159637

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อและธุรการผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อและธุรการผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

งานประจำ : 10,000++ สุราษฎร์ธานี
1.แนะนำ เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าตามรายชื่อร้านค้าของบริษัทฯ
2.จัดเรียงสินค้าให้แก่ลูกค้า
3.สรุปยอดขายรายวัน
4.ตรวจนับสต็อกเพื่อวางแผนการเบิกสินค้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158965

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย​ประจำพื้นที่เกาะสมุย​ สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย​ประจำพื้นที่เกาะสมุย​ สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ตลาดสด
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีความเป็นมิตร เป็นกันเองกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158758

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1.สื่อสารเรื่องการติดต่อซ่อมแซมบ้านลูกค้า/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า
2.ติดต่อประสานงาน/ควบคุมการทำงาน ช่าง,ผู้รับเหมา ในการเข้าซ่อมแซมบ้าน
3.ติดต่อส่วนงานเพื่อการจัดตั้งนิติบุคคลและประชุมหรือจัดการเพื่อให้เกิดการจัดตั้งนิติบุคคล
4.ส่งมอบสารณูปโภคส่วนกลางเพื่อส่งมอบนิติบุคคลและถอนค้ำ LG
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158171

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำโครงการ

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในโครงการบ้านจัดสรร
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158172

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์ประจำ Site งาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์ประจำ Site งาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี
-ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สิน เข้า-ออกภายในหน่วยงาน
-ตรวจเช็ค Stock วัสดุของหน้างานก่อสร้าง
-จัดของสโตร์ เบิก-จ่าย ให้เรียบร้อย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 26 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158018

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
3.1 หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
บทบาท ( Role )
1. ศึกษานโยบาย คำสั่ง กฎระเบียบ ขั้นตอนการทำงาน เอกสารต่างๆ ในการทำงานให้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
2. รับมอบหมายงานด้วยความตั้งใจเอาใจใส่ และนำไปปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทันต่อความต้องการ
3. ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะต่อผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้วยความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157033

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานอ.เมืองสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานอ.เมืองสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม องค์กร
2. รับผิดชอบงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า แขกผู้มาติดต่อ ณ สำนักงานฯ หรือการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร Email :info@baansuay.com
3. รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลองค์กร จัดเก็บ รวบรวม สรุป นำเสนอ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ข่าวกิจกรรม ข่าวอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี