สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี งานราชการ หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี งานราชการ หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี งานราชการ หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี งานราชการ หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 185570 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 163763

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด / Graphic Design ด่วน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด / Graphic Design ด่วน

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1.ออกแบบงานป้าย โบวชัวร์ สื่อทุกอย่างของฝ่ายการตลาด และฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.สำรวจป้าย กรณี ชำรุด เปลี่ยนป้าย และประสานงานการติดตั้ง
3.Update ความทันสมัยของป้าย โบวชัวร์ เอกสา
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/08/2564

เลขที่ประกาศ : 164862

ตำแหน่งงานว่างนิติกร ด่วน

ตำแหน่งงานว่างนิติกร ด่วน

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
ทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน พิจารณา ร่างข้อกำหนดสัญญาด้านกฎหมายของบริษัทให้ถูกต้องเหมาะสม ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง/คดีอาญา/คดีแรงงานของบริษัท (ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของค
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 22/07/2564

เลขที่ประกาศ : 117010

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/บัญชี/บริการประจำร้านTELEWIZ ในห้างฯ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/บัญชี/บริการประจำร้านTELEWIZ ในห้างฯ

งานราชการ : เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต

งานราชการ : 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
- กำหนดกลยุทธ์และวางงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร
- จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา
- จัดทำค่าตอนแทนด้านสวัสดิการ โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานและนโยบายบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 02/12/2562

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี