สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 185570 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 128948

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
ขับรถยนต์ให้กับผู้บริหาร ในการออกงานสำคัญต่างๆของบริษัท การเข้าตรวจเยี่ยมธุรกิจสาขา มีความรู้ทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย ขอได้ทั้งรถยุโรป และรถเอเซีย ชำนาญเส้นทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร มีความสุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ มีประสบการณ์ด้านการขับรถ 10 ปีขึ้นไป เข้าใจระบบรถ และดูแลบำรุงรักษารถเบื้องต้นได้ในระดับดี
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 08/02/2563

เลขที่ประกาศ : 122607

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านของฝากบ้านแมวน้ำ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านของฝากบ้านแมวน้ำ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป แล้วแต่

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป แล้วแต่ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
บริหารจัดการ พนักงานในร้าน สินค้าในร้าน การบริการลูกค้าผู้มาใช้บริการ การเพิ่มยอดขาย การขยายช่องทางทางด้านการตลาด การจัดทำช่องทางออนไลน์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึง เข้าใจ และสามารคตัดสินใจซื้อสินค้าโดยง่าย ฯลฯ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/01/2563

เลขที่ประกาศ : 118618

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บาริสต้า (ปฏิบัติงาน ณ. Cafe Amazon สน.ปตท.คันธุลี อ.ท่าชนะ (ถนนสายเอเซีย))

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บาริสต้า (ปฏิบัติงาน ณ. Cafe Amazon สน.ปตท.คันธุลี อ.ท่าชนะ (ถนนสายเอเซีย))

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
ลักษณะการทำงาน

-จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับชงเครื่องดื่ม
-มีความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์เครื่องดื่มและกาแฟ
-เปิด-ปิดร้านกาแฟ รับออเดอร์ ชงเครื่องดื่ม เสิร์ฟลูกค้า
-ให้การบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเครื่องดื่มภายในร้าน
-เช็คสต๊อกและดูแลความสะอาดเรียบร้อยต่างๆ
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 117010

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/บัญชี/บริการประจำร้านTELEWIZ ในห้างฯ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/บัญชี/บริการประจำร้านTELEWIZ ในห้างฯ

งานราชการ : เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต

งานราชการ : 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
- กำหนดกลยุทธ์และวางงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร
- จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา
- จัดทำค่าตอนแทนด้านสวัสดิการ โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานและนโยบายบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 02/12/2562

เลขที่ประกาศ : 117011

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต

งานประจำ : 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
1.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2.จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
3.สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
4.จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาส และความเป็นไปได้ และแนะนำทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้กับฝ่ายบริหารหากต้องการ
5.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 02/12/2562

เลขที่ประกาศ : 109992

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการธุรกิจร้านใส่นม สาขาสุราษฎร์ธานี (ด่วน) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการธุรกิจร้านใส่นม สาขาสุราษฎร์ธานี (ด่วน) จำนวน 1 อัตรา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
บริหารจัดการร้านใส่นมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดโปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย และเพิ่มช่องทางการตลาด วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละสาขา ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งด้านการบริการลูกค้าและความสะอาดภายในร้าน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 109993

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน (2 อัตรา) ปฏิบัติงานที่ร้านใส่นม อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน (2 อัตรา) ปฏิบัติงานที่ร้านใส่นม อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 350 บาท

งานประจำ : เริ่มต้น 350 บาท สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
บริการลูกค้า และทำอาหาร-เครื่องดื่มตามเมนูต่างๆของร้าน รวมถึงดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายในร้าน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 109988

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขตธุรกิจร้านกาแฟ (ภาคใต้ตอนบน) จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขตธุรกิจร้านกาแฟ (ภาคใต้ตอนบน) จำนวน 2 อัตรา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +

งานประจำ : 15,000 + สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
รายละเอียดงาน
• บริหารทีมงานร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน กาแฟพันธุ์ไทย และพนักงานอย่างน้อย 5 สาขา
• ควบคุมระบบการบริการลูกค้า
• ดูแลและบริหารยอดขาย ต้นทุน สินค้าคงเหลือ
• มีสภาวะการเป็นผู้นำทีม
• มีรถยนต์และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีประสบการณ์งานบริหารทางด้านร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้ระบบ QSCได้เป็นอย่างดี
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 109986

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป แล้วแต่

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป แล้วแต่ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
ดูและพื้นที่เช่า สรรค์หาผู้เช่า ผู้ร่วมค้า รวมถึงการดูแลให้ร้านค้าเช่าปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ฯ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดเบื้องต้น ควบคุมการเช็คสต๊อค คลังสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า ดูแลมาตรฐานของ ร้านคาเฟ่อเมซอล และธุรกิจเสริมของบริษัทฯ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 109994

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี จำนวน 2 อัตรา ( ปฏิบัติงาน ปตท.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี) ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี จำนวน 2 อัตรา ( ปฏิบัติงาน ปตท.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี) ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป / แล้วแต

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป / แล้วแต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
เก็บเงินรายวันแต่ละสาขา รายงานยอดเงินนำฝากประจำวัน นำเงินฝากเข้าธนาคาร สรุป CASH FLOW ประจำวัน บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน และบันทึกบัญชีซื้อ-ขายประจำเดือน จัดทำเอกสารวางใบบิล ใบแจ้งหนี้ เงินเชื่อ ค่าเช่าพื้นที่ จัดทำภาษี ภงด.53 ภงด.90 ภงด.1 ภงด.1.ก เบื่้องต้น ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานบัญชี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 109989

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบาริสต้า ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขา ไชยา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบาริสต้า ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขา ไชยา

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
บาริสต้าชงกาแฟ และ ทำเบเกอรี่เบื้องต้น
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 109990

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเติมน้ำมัน(หน้าลาน) จำนวนหลายอัตรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเติมน้ำมัน(หน้าลาน) จำนวนหลายอัตรา

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้นที่ 320-350 บา

งานประจำ : เริ่มต้นที่ 320-350 บา สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
- ต้อนรับลูกค้าและสอบถามความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
- จ่ายน้ำมันหรือบริการอื่นๆแก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าต้องการ
- ทำความสะอาดกระจกรถยนต์ของลูกค้าในระหว่างที่รอจ่ายน้ำมัน
- แสดงการขอบคุณลูกค้าทุกครั้งด้วยการทำความเคารพ และกล่าวขอบคุณเมื่อลูกค้าใช้บริการเสร็จ
- รับเงินจากการขายและทอนเงินให้แก่ลูกค้าให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง
- ทำความสะอาดสถานีบริการ ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสถานีบริการไม่ให้สูญหาย และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 109991

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน (เซเว่น ปตท.คันธุลี )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน (เซเว่น ปตท.คันธุลี )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าเพื่อวางขายหน้าร้าน ตรวจสอบสินค้าหมดอายุ แคชเชียร์ ตรวจสอบรายการสินค้าเข้า นับสต๊อกสินค้า สรุปจำนวนสินค้าคงเหลือนำส่งผู้จัดการร้าน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 109987

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.คันธุลี 1 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.คันธุลี 1 อัตรา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +

งานประจำ : 15,000 + สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 102599

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 +

งานประจำ : 12,000 + สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
รับชำระค่าใช้จ่าย พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามหนี้ค้างชำระ งานวางบิลหน่วยงาราชการ สรุปยอดเงินนำฝากธนาคาร บริการรับแลกเงิน ทอน เงินสำรองแลก เงินสำรองจ่าย ฯลฯ
● บันทึกรายการทางบัญชี สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวันให้กับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนำเงินฝากบัญชีประจำวัน
จัดทำรายการทรัพย์สินส่วนกลาง
● บันทึกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ค่าเช่าห้องพักพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ทำธุรกิจ ประจำเดือนในระบบบัญชี
● จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 30/09/2562

เลขที่ประกาศ : 102531

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บาริสต้า (ปฏิบัติงาน ณ.Cafe'Amazon สาขาโครงการ UP2YOU วัดโพธิ์-ในลึก) #ด่วน#

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บาริสต้า (ปฏิบัติงาน ณ.Cafe'Amazon สาขาโครงการ UP2YOU วัดโพธิ์-ในลึก) #ด่วน#

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 350 บาท ต่อ

งานประจำ : เริ่มต้น 350 บาท ต่อ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
ต้อนรับ และบริการลูกค้าโดยรวม ตามมาตรฐานที่ ปตท.กำหนด
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 29/09/2562

เลขที่ประกาศ : 102532

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บาริสต้า (ปฏิบัติงาน ณ.Cafe'Amazon สาขา รพ.กรุงเทพสุราษฏร์ธษนี) #ด่วน#

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บาริสต้า (ปฏิบัติงาน ณ.Cafe'Amazon สาขา รพ.กรุงเทพสุราษฏร์ธษนี) #ด่วน#

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 350 บาท ต่อ

งานประจำ : เริ่มต้น 350 บาท ต่อ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี
ต้อนรับและบริการลูกค้าโดยรวม ตามมาตรฐาน ของ ปตท.กำหนด สร้างยอดขาย เพิ่มยอดขาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 29/09/2562

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี