สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พุนพิน หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พุนพิน หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พุนพิน หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พุนพิน หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 185569 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 166697

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม/ช่างกลโรงงาน (โรงเลื่อย กม.29)

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม/ช่างกลโรงงาน (โรงเลื่อย กม.29)

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10000 ขึ้นไป สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลรับผิดชอบงานลับคมใบเลื่อย, งานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/09/2564

เลขที่ประกาศ : 166115

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC.(โรงเลื่อย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC.(โรงเลื่อย)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
ตรวจสอบคุณภาพไม้แปรรูป,ตรวจสอบจำนวน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 31/08/2564

เลขที่ประกาศ : 148426

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟคลิฟท์/รถคีบ (โรงเลื่อย กม.29)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟคลิฟท์/รถคีบ (โรงเลื่อย กม.29)

งานประจำ : เงินเดือน 450/วัน

งานประจำ : 450/วัน สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
ขับรถโฟคลิฟท์ยกไม้ท่อน ยกปีก และ ขับรถคีบ คีบไม้ท่อน ปีกไม้ ในโรงงาน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 25/08/2564

เลขที่ประกาศ : 147348

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ&QC.ไม้ท่อน(ไม้ยางพารา) ประจำโรงเลื่อย กม.29

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ&QC.ไม้ท่อน(ไม้ยางพารา) ประจำโรงเลื่อย กม.29

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง/ตามประสบก สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
-จัดซื้อ/จัดหา ไม้ยางพารา
-ตรวจรับ-ตรวจสอบไม้ท่อน(ไม้ยางพารา) ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
-ควบคุม ดูแล การคัดไม้บ้อง เพื่อนำส่งให้โต๊ะเลื่อย
-ควบคุม ดูแล การส่งไม้บ้องขึ้นโต๊ะเลื่อย ให้ทันตามความต้องการของโต๊ะเลื่อย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 23/10/2563

เลขที่ประกาศ : 143578

ตำแหน่งงานว่างช่างไม้

ตำแหน่งงานว่างช่างไม้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง+ตามประสบก สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
-สรรหา/คัดเลือก พนักงานทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าว
-ควบคุม ดูแล การทำงานของพนักงานให้อยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับ
-ดูแลเรื่องแรงงานต่างด่าว
-งานสวัสดิการรักษาพยาบาล, สวัสดิการบ้านพัก

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/09/2563

เลขที่ประกาศ : 143294

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนดี (ตามต

งานประจำ : เงินเดือนดี (ตามต สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแล งานบุคคลทั้งระบบ
-งานสรรหา/คัดเลือก
-งานค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
-งานทะเบียนประวัติ
-งานประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
-งานฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
-งานจ้างงานคนพิการ
-งานสวัสดิการบ้านพัก/น้ำดื่ม/ยาและเวชภัณฑ์
-งานระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า/น้ำประปา/ห้องน้ำ/ห้องส้วม
-งานแรงงานต่างด้าว
-งานธุรการ/เครื่องใช้สำนักงาน
-งานรถรับ-ส่งผู้บริหาร/ลูกค้า/พนักงาน/เอกสาร

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 29/08/2563
เลขที่ประกาศ : 134543

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และไม้ปาร์เก้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และไม้ปาร์เก้

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วัน

งานประจำ : 325 บาท/วัน สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
คัดไม้, ตัดไม้, ป้อนไม้, รับไม้, ยกไม้, เรียงไม้, ซ่อมไม้
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 02/04/2563

เลขที่ประกาศ : 133547

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถโฟคลิฟ/รถคีบ/รถตัก (โรงเลื่อย กม.29)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถโฟคลิฟ/รถคีบ/รถตัก (โรงเลื่อย กม.29)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท+

งานประจำ : 15,000 บาท+ สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
ดูแล ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ทำ PM รถโฟคลิฟรถคีบ, รถตัก ของบริษัท และ งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/03/2563

เลขที่ประกาศ : 129655
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี