สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163326 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 151285

ตำแหน่งงานว่างResident Manager

ตำแหน่งงานว่างResident Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
- รับตำแหน่งงานรองผู้จัดการทั่วไป
- บริหารและดูแลรีสอร์ทขนาด 22 ห้องพัก โดยมีส่วนที่ให้บริการรายวันและรายเดือน
- ดูแลมาตรฐานการให้บริการของแผนกต่างๆในรีสอร์ทให้อยู่ในระดับที่ดีเลิศ
- สามารถวางเป้าหมายงาน และนำปฏิบัติได้ตามนโยบายของผู้บริหาร
- บริหารงานด้านรายได้ ผลกำไรและการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
*** ทำงานขึ้นตรงกับ General Manager โดยร่วมกำหนดนโยบายและนำนโยบายการดำเนินงานไปปฏิบัติพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร***
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140285

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า
พนักงานฝ่ายบุคคลดูแลด้านสวัสดิการของพนักงาน เอกสาร และ งานธุรการทั่วไปตามมอบหมาย
1. งานเอกสารฝ่ายบุคคล
2. ทำรายงานต่างๆ
3. งานธุรการเอกสารต่างๆของบริษัท
4. สามารถดำเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าว MOU งานเอกสารการจ้างงาน-การแจ้งออก ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานทรัพยากรมนุษย์และบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131071

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี ( Accounting Officer )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี ( Accounting Officer )

งานประจำ : เงินเดือน 16,000บาทขึ้ไปขึ้นอย

งานประจำ : 16,000บาทขึ้ไปขึ้นอย สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า
- รายงานภาษีซื้อ-ขาย ยื่นต่อกรมสรรพากรตามกำหนดทุกเดือน
-จัดทำ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ยื่นต่อกรมสรรพากรทุกเดือน
-จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามที่เป้าหมายกำเหนด
-ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
-รับผิดชอบงานบัญชีแลงานการเงินอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129869

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับประจำสปา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับประจำสปา

งานประจำ : เงินเดือน 12000++

งานประจำ : 12000++ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ให้การต้อนรับและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปาของรีสอร์ท ทำการนัดตารางเวลากับลูกค้า และจัดตารางการทำงานให้แก่พนักงานนวด บันทึกรายรับจากยอดขายประจำวันและนำส่งเงินกับฝ่ายการเงิน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/02/2563

เลขที่ประกาศ : 130030

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป หรือตามป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป หรือตามป สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
กำกับดูแลงานแผนกแม่บ้าน ให้งานของแผนกเป็นไปตามเป้าหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129865

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน 8500-12000

งานประจำ : 8500-12000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ตรวจตราดูแลความปลอดภัยรอบๆบริเวณรีสอร์ท ในเวลากลางคืน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/02/2563
เลขที่ประกาศ : 129870

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000++

งานประจำ : 15,000-20,000++ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ซ่อมบำรุง ดูแล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบอินเตอร์เนท ในรีสอร์ทขนาด 50 ห้อง

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/02/2563

เลขที่ประกาศ : 126138

ตำแหน่งงานว่างRoom Boy

ตำแหน่งงานว่างRoom Boy

งานประจำ : เงินเดือน 7000-9000

งานประจำ : 7000-9000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ผู้ช่วยงานแม่บ้าน บริการส่งของใช้ให้แม่บ้านในทีม เพื่อความสะดวกในการทำงานในการเตรียมความพร้อมของห้องพักก่อนแขกเข้าพัก
รับส่งแขกเข้า-ออกจากห้องพัก พร้อมกระเป๋า

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126134

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องซักรีด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องซักรีด

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
* ดูแลสต๊อกของแผนกแม่บ้าน (Minibar+Linen)
* ประสานงานและจัดทำรายการ Linen กับบริษัทรับซักรีด และแม่บ้านในแผนก
* ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานของแผนกห้องพักสำเร็จลุล่วงด้วยดี
* ดูแล Linen ของโรงแรม
* งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126136

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดประจำสปา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดประจำสปา

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10000 ขึ้นไป สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ให้บริการงานสปาแก่ลูกค้า เช่น นวดไทย นวดน้ำมัน นวดเท้า และ อื่นๆ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126135

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 15000++

งานประจำ : 15000++ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ความคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานทุกคนในร้านอาหาร ให้ปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมเสมอ
จัดรายการพิเศษประจำวัน เพื่อเพิ่มยอดขายของร้านอาหาร
ควบคุมดูแลต้นทุนและรายรับของร้านอาหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
จัดประชุมและฝึกอบรมพนักงานในแผนก เตรียมวางแผนงานของแผนกในทุกๆเดือน
ประสานงานกับแผนกครัว เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับแผนก
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126132

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ดูแลรับผิดชอบ สต๊อกสินค้าตามสโตร์ต่างๆของโรงแรม
โดยแยกเป็นสโตร์ของแผนกต่างๆ
สรุปทำบันทึกรายการ รับเข้า/จ่ายออกของสินค้าที่ถูกต้อง
ตรวจสอบการปริมาณสินค้าคงเหลือในสโตร์ของแผนกอื่นๆให้ถูกต้อง
นำเสนอแผนงานปริมาณสินค้าที่ควรมีและช่วยดูแลทรัพย์สินต่างๆของโรงแรม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563
เลขที่ประกาศ : 126133

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ / บัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ / บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000 ขึ้นไป สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
* ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อสินค้าและอุปกรณ์ให้กับทุกแผนกในโรงแรม
* จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อและใบสั่งซื้อ
* ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าตามเวลาที่ต้องการ
* ดูแลจัดส่งอุปกรณ์และเครื่องที่ชำรุดจากแต่ละแผนกซ่อมแซมเพื่อให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126140

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ประจำร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ประจำร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 7500-9000

งานประจำ : 7500-9000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
บันทึกรายรับร้านอาหารและเรียกเก็บเงินลูกค้าโดยใช้โปรแกรม POS สำหรับร้านอาหารของรีสอร์ท
หากสามารถช่วยดูแลการทำงานของพนักงานเสิร์ฟด้วยได้จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126139

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 8000-12000

งานประจำ : 8000-12000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
บันทึกค่าใช้จ่ายและรายรับของโรงแรม จัดทำเอกสารการรับ-จ่ายเงิน จัดทำรายงานการจ่ายเงิน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126137

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมสโตร์แม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมสโตร์แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
บันทึกการใช้ Amenity และ Minibar ของลูกค้าที่เข้าพักจากแม่บ้านพร้อมทั้งจัดเตรียมเพื่อการจัดส่งให้แม่บ้านเพื่อเติมในห้องพัก
บันทึกการรับส่ง Linen ในแผนกแม่บ้านทั้งจากส่วนปฎิบัติการและร้านซักรีด
จัดทำบันทึกสรุปยอดใช้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับแผนกแม่บ้านในแต่ละวัน
ควบคุมการทำงานของพนักงานซักผ้าก่อนส่งร้านซักรีด เพื่อให้มั่นใจว่าผ้าที่ใช้ในห้องพักจะสะอาดเหมาะสม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125880

ตำแหน่งงานว่างคุมเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 15000++

งานประจำ : 15000++ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ให้การต้อนรับลูกค้า, นำเสนอขายห้องพัก, ให้คำแนะนำการบริการส่วนต่างๆของรีสอร์ทให้ลูกค้า
บันทึกค่าใช้จ่ายการใช้บริการของลูกค้าลงระบบคอมพิวเตอร์ และนำส่งเงินรายรับประจำวันรอบวัน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 20/01/2563

เลขที่ประกาศ : 123119

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครด่วน!! พนักงานครัวและพนักงานบริการ สาขาแจ้งวัฒนะ

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครด่วน!! พนักงานครัวและพนักงานบริการ สาขาแจ้งวัฒนะ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท

งานประจำ : 20,000 - 25,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ (เช็คอิน และเช็คเอ้าท์)
2. จัดฝึกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก
4. สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ
เพื่อให้งานราบรื่นและรวดเร็ว
8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สภาพของห้องพักที่สามารถใช้หรือขายได้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลกับแผนกอื่นๆ
9. แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 04/01/2563
เลขที่ประกาศ : 117995

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้านค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้านค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า
พนักงานประจำร้านค้า พนักงานแคชเชียร์/พนักงานบริการลูกค้า
รับผิดชอบงานแคชเชียร์และงานบริการลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความถูกต้องรวดเร็วและบริการที่ประทับใจ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 05/12/2562

เลขที่ประกาศ : 110629

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บ.

งานประจำ : 13,000 บ. สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า
ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า เดินระบบไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 24/11/2562

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี