สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163326 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 158965

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย​ประจำพื้นที่เกาะสมุย​ สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย​ประจำพื้นที่เกาะสมุย​ สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ตลาดสด
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีความเป็นมิตร เป็นกันเองกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156177

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- ขับรถ รับ-ส่งสินค้า ในเขตอำเภอเกาะสมุย
- ตรวจเช็คสินค้ากับบิลก่อนจัดส่งสินค้า
- จัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155528

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- รับผิดชอบงานธุรการ งานเอกสารทั่วไป
- ดูแลรับผิดชอบงานในออฟฟิศ ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ
-​ เปิดบิลขาย รับออเดอร์ลูกค้าของบริษัททุกทางที่พนักงานขายเปิดลูกค้าเข้ามา
- รับโทรศัพท์จากผู้ติดต่อภายนอกและลูกค้า
- ติดตามและแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154386

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถ สาขาสุขาภิบาล 3 หรือ รามฯ 39

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถ สาขาสุขาภิบาล 3 หรือ รามฯ 39

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและทีมงาน เพื่อส่งเสริมยอดขาย
- จัดทำ Graphic/Media วางแผนและออกแบบรูปแบบต่างๆที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
- ดูแลภาพรวามของเพจ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
- คิด Content ในการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทาง Online
- รับผิดชอบจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153886

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ทั้งในเมืองและเกาะสมุย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ทั้งในเมืองและเกาะสมุย

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153885

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ กระบี่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153889

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153884

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ พังงา (เขาหลัก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ พังงา (เขาหลัก)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149065

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่บริษัทตกลง

งานประจำ : ตามที่บริษัทตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
จัดทำเอกสารงานด้านบัญชี
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146649

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ประจำออฟฟิศสมุย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ประจำออฟฟิศสมุย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
-ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบัญชี และเอกสารอื่นๆ
-ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146663

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146646

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์นำเข้า หรือ Subaru

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์นำเข้า หรือ Subaru

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 145449

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบัญชี (ประจำออฟฟิศกรุงเทพ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบัญชี (ประจำออฟฟิศกรุงเทพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
ดูแลรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139380

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
บัญชี การเงิน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139381

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ​ (รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ​ (รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
ธุรการ ประสานงานทั่วไป
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138502

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
บัญชี การเงิน และธุรการ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138506

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ​

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ​

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
ธุรการประสานงานทั่วไป
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138511

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเครน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเครน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
พนักงานขับรถเครน อื่นๆ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126439

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคอมพิวเตอร์/คลังสินค้า/ส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคอมพิวเตอร์/คลังสินค้า/ส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 14,500-18,000

งานประจำ : 14,500-18,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า จะทำหน้าที่เกี่ยวกับ
1. จัดและส่งมอบสินค้าตามที่สาขาย่อยเบิกมาในแต่ละวัน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ stock สินค้า
3. ดูแลเรื่องสินค้าหมดอายุและเสื่อมสภาพ
4. ติดต่อกับ supplier ในการชดเชยสินค้า
5. เดินทางไปติดต่อประสานงาน เช่น ส่งสินค้าให้ลูกค้า ส่งไปรษณีย์ จ่ายค่าน้ำ ย้ายของภายในห้องพักพนักงาน เป็นต้น)
6. ดูแล stock อุปกรณ์สำนักงาน
7. ตรวจสอบ stock สินค้าภายในร้าน
8. ดูแลความสะอาดของร้าน และ จัดวางสินค้า + ตกแต่งร้านให้สวยงาม
9. ดูแลเรื่องเอกสารของแผนก
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126437

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+ (หรือตามตกลง)

งานประจำ : 16,000+ (หรือตามตกลง) สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
Support User ทั้ง Hardware, Software และดูแลระบบ

็Hardware
- ดูแล stock อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เพียงพอต่อการใช้งานทั้งองค์กร
- สามารถติดตั้ง ซ่อม บำรุง ดูแลรักษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีอายุใช้งานได้ยาวนาน (อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร ได้แก่ Computer, Server, Printer, Finger scan machine, ลิ้นชักเก็บเงิน, เครื่องแสกนบาร์โค้ด ฯลฯ)

Software
- ลงโปรแกรมต่างๆที่ User ในบริษัทต้องการใช้งาน เช่น Windows License, Microsoft Office, Photoshop, Illustrator และโปรแกรมอื่น ๆ

ดูแลระบบ
- ติ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี