สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 185570 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 174151

ตำแหน่งงานว่างช่างบริการรถจักรยานยนตร์

ตำแหน่งงานว่างช่างบริการรถจักรยานยนตร์

งานประจำ : เงินเดือน 2 อัตรา

งานประจำ : 2 อัตรา สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ Honda 400cc ขึ้นไป

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 174586

ตำแหน่งงานว่างธุรการโครงการ กระบี่

ตำแหน่งงานว่างธุรการโครงการ กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
จัดเตรียมเอกสารสำคัญของโครงการและดูแลเอกสารของโครงการ ติดต่อประสานงานและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรในโครงการ จัดทำรายงานและงานธุรการอื่นๆ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 173206

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (เเบรนด์ SHARP THAI) ประจำ BiG C พระราม 4 ( รายได้เฉลี่ย 15,000+บาท / เดือน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (เเบรนด์ SHARP THAI) ประจำ BiG C พระราม 4 ( รายได้เฉลี่ย 15,000+บาท / เดือน)

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
เป็นพนักงานประจำ เสนอขายเเละให้ข้อมูล เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรนด์ SHARP THAI
ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน
ประเภทสินค้า [HE ,เครื่องซ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 13/05/2565

เลขที่ประกาศ : 161467

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- มีความถนัดในการใช้ทุก Application ออนไลน์
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 16/11/2564

เลขที่ประกาศ : 158965

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย​ประจำพื้นที่เกาะสมุย​ สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย​ประจำพื้นที่เกาะสมุย​ สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ตลาดสด
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีความเป็นมิตร เป็นกันเองกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 31/03/2564

เลขที่ประกาศ : 156177

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- ขับรถ รับ-ส่งสินค้า ในเขตอำเภอเกาะสมุย
- ตรวจเช็คสินค้ากับบิลก่อนจัดส่งสินค้า
- จัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 27/02/2564
เลขที่ประกาศ : 155528

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- รับผิดชอบงานธุรการ งานเอกสารทั่วไป
- ดูแลรับผิดชอบงานในออฟฟิศ ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ
-​ เปิดบิลขาย รับออเดอร์ลูกค้าของบริษัททุกทางที่พนักงานขายเปิดลูกค้าเข้ามา
- รับโทรศัพท์จากผู้ติดต่อภายนอกและลูกค้า
- ติดตามและแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 20/02/2564

เลขที่ประกาศ : 154386

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถ สาขาสุขาภิบาล 3 หรือ รามฯ 39

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถ สาขาสุขาภิบาล 3 หรือ รามฯ 39

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย มะเร็ต
- ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและทีมงาน เพื่อส่งเสริมยอดขาย
- จัดทำ Graphic/Media วางแผนและออกแบบรูปแบบต่างๆที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
- ดูแลภาพรวามของเพจ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
- คิด Content ในการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทาง Online
- รับผิดชอบจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 05/02/2564

เลขที่ประกาศ : 153886

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ทั้งในเมืองและเกาะสมุย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ทั้งในเมืองและเกาะสมุย

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 28/01/2564

เลขที่ประกาศ : 153885

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ กระบี่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 28/01/2564

เลขที่ประกาศ : 153889

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 28/01/2564

เลขที่ประกาศ : 153884

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ พังงา (เขาหลัก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายประจำพื้นที่ พังงา (เขาหลัก)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

งานประจำ : 18,000-20,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
- รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า
- แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่าในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและ สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 28/01/2564
เลขที่ประกาศ : 149065

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่บริษัทตกลง

งานประจำ : ตามที่บริษัทตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
จัดทำเอกสารงานด้านบัญชี
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 18/11/2563

เลขที่ประกาศ : 146649

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ประจำออฟฟิศสมุย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ประจำออฟฟิศสมุย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
-ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบัญชี และเอกสารอื่นๆ
-ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/10/2563

เลขที่ประกาศ : 146663

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/10/2563

เลขที่ประกาศ : 146646

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์นำเข้า หรือ Subaru

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์นำเข้า หรือ Subaru

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/10/2563

เลขที่ประกาศ : 145449

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบัญชี (ประจำออฟฟิศกรุงเทพ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบัญชี (ประจำออฟฟิศกรุงเทพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
ดูแลรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 30/09/2563

เลขที่ประกาศ : 139380

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
บัญชี การเงิน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 02/07/2563
เลขที่ประกาศ : 139381

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ​ (รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ​ (รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
ธุรการ ประสานงานทั่วไป
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 02/07/2563

เลขที่ประกาศ : 138502

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด
บัญชี การเงิน และธุรการ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 19/06/2563

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี