สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 185570 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 126140

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ประจำร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ประจำร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 7500-9000

งานประจำ : 7500-9000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
บันทึกรายรับร้านอาหารและเรียกเก็บเงินลูกค้าโดยใช้โปรแกรม POS สำหรับร้านอาหารของรีสอร์ท
หากสามารถช่วยดูแลการทำงานของพนักงานเสิร์ฟด้วยได้จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112249

ตำแหน่งงานว่างFront office Supervisor

ตำแหน่งงานว่างFront office Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 20000++ หรือตามประสบก

งานประจำ : 20000++ หรือตามประสบก สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับให้สามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตรวจสอบรายงานการจองห้องพักพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนลูกค้าเข้าพัก ฝึกอบรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา ประเมินผลการทำงานของพนักงานในส่วน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การทำงานในแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 126137

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมสโตร์แม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมสโตร์แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
บันทึกการใช้ Amenity และ Minibar ของลูกค้าที่เข้าพักจากแม่บ้านพร้อมทั้งจัดเตรียมเพื่อการจัดส่งให้แม่บ้านเพื่อเติมในห้องพัก
บันทึกการรับส่ง Linen ในแผนกแม่บ้านทั้งจากส่วนปฎิบัติการและร้านซักรีด
จัดทำบันทึกสรุปยอดใช้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับแผนกแม่บ้านในแต่ละวัน
ควบคุมการทำงานของพนักงานซักผ้าก่อนส่งร้านซักรีด เพื่อให้มั่นใจว่าผ้าที่ใช้ในห้องพักจะสะอาดเหมาะสม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 129865

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน 8500-12000

งานประจำ : 8500-12000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ตรวจตราดูแลความปลอดภัยรอบๆบริเวณรีสอร์ท ในเวลากลางคืน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 129870

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000++

งานประจำ : 15,000-20,000++ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ซ่อมบำรุง ดูแล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบอินเตอร์เนท ในรีสอร์ทขนาด 50 ห้อง

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 151285

ตำแหน่งงานว่างResident Manager

ตำแหน่งงานว่างResident Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
- รับตำแหน่งงานรองผู้จัดการทั่วไป
- บริหารและดูแลรีสอร์ทขนาด 22 ห้องพัก โดยมีส่วนที่ให้บริการรายวันและรายเดือน
- ดูแลมาตรฐานการให้บริการของแผนกต่างๆในรีสอร์ทให้อยู่ในระดับที่ดีเลิศ
- สามารถวางเป้าหมายงาน และนำปฏิบัติได้ตามนโยบายของผู้บริหาร
- บริหารงานด้านรายได้ ผลกำไรและการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
*** ทำงานขึ้นตรงกับ General Manager โดยร่วมกำหนดนโยบายและนำนโยบายการดำเนินงานไปปฏิบัติพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร***
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 31/08/2564
เลขที่ประกาศ : 126139

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 8000-12000

งานประจำ : 8000-12000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
บันทึกค่าใช้จ่ายและรายรับของโรงแรม จัดทำเอกสารการรับ-จ่ายเงิน จัดทำรายงานการจ่ายเงิน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 26/08/2564

เลขที่ประกาศ : 125880

ตำแหน่งงานว่างคุมเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 15000++

งานประจำ : 15000++ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ให้การต้อนรับลูกค้า, นำเสนอขายห้องพัก, ให้คำแนะนำการบริการส่วนต่างๆของรีสอร์ทให้ลูกค้า
บันทึกค่าใช้จ่ายการใช้บริการของลูกค้าลงระบบคอมพิวเตอร์ และนำส่งเงินรายรับประจำวันรอบวัน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/08/2564

เลขที่ประกาศ : 140285

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า
พนักงานฝ่ายบุคคลดูแลด้านสวัสดิการของพนักงาน เอกสาร และ งานธุรการทั่วไปตามมอบหมาย
1. งานเอกสารฝ่ายบุคคล
2. ทำรายงานต่างๆ
3. งานธุรการเอกสารต่างๆของบริษัท
4. สามารถดำเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าว MOU งานเอกสารการจ้างงาน-การแจ้งออก ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานทรัพยากรมนุษย์และบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/07/2563

เลขที่ประกาศ : 131071

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี ( Accounting Officer )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี ( Accounting Officer )

งานประจำ : เงินเดือน 16,000บาทขึ้ไปขึ้นอย

งานประจำ : 16,000บาทขึ้ไปขึ้นอย สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า
- รายงานภาษีซื้อ-ขาย ยื่นต่อกรมสรรพากรตามกำหนดทุกเดือน
-จัดทำ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ยื่นต่อกรมสรรพากรทุกเดือน
-จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามที่เป้าหมายกำเหนด
-ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
-รับผิดชอบงานบัญชีแลงานการเงินอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129869

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับประจำสปา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับประจำสปา

งานประจำ : เงินเดือน 12000++

งานประจำ : 12000++ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ให้การต้อนรับและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปาของรีสอร์ท ทำการนัดตารางเวลากับลูกค้า และจัดตารางการทำงานให้แก่พนักงานนวด บันทึกรายรับจากยอดขายประจำวันและนำส่งเงินกับฝ่ายการเงิน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/02/2563

เลขที่ประกาศ : 130030

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป หรือตามป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป หรือตามป สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
กำกับดูแลงานแผนกแม่บ้าน ให้งานของแผนกเป็นไปตามเป้าหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 15/02/2563
เลขที่ประกาศ : 126138

ตำแหน่งงานว่างRoom Boy

ตำแหน่งงานว่างRoom Boy

งานประจำ : เงินเดือน 7000-9000

งานประจำ : 7000-9000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ผู้ช่วยงานแม่บ้าน บริการส่งของใช้ให้แม่บ้านในทีม เพื่อความสะดวกในการทำงานในการเตรียมความพร้อมของห้องพักก่อนแขกเข้าพัก
รับส่งแขกเข้า-ออกจากห้องพัก พร้อมกระเป๋า

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126134

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องซักรีด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องซักรีด

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
* ดูแลสต๊อกของแผนกแม่บ้าน (Minibar+Linen)
* ประสานงานและจัดทำรายการ Linen กับบริษัทรับซักรีด และแม่บ้านในแผนก
* ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานของแผนกห้องพักสำเร็จลุล่วงด้วยดี
* ดูแล Linen ของโรงแรม
* งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126136

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดประจำสปา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดประจำสปา

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10000 ขึ้นไป สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ให้บริการงานสปาแก่ลูกค้า เช่น นวดไทย นวดน้ำมัน นวดเท้า และ อื่นๆ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126135

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 15000++

งานประจำ : 15000++ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ความคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานทุกคนในร้านอาหาร ให้ปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมเสมอ
จัดรายการพิเศษประจำวัน เพื่อเพิ่มยอดขายของร้านอาหาร
ควบคุมดูแลต้นทุนและรายรับของร้านอาหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
จัดประชุมและฝึกอบรมพนักงานในแผนก เตรียมวางแผนงานของแผนกในทุกๆเดือน
ประสานงานกับแผนกครัว เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับแผนก
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126132

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
ดูแลรับผิดชอบ สต๊อกสินค้าตามสโตร์ต่างๆของโรงแรม
โดยแยกเป็นสโตร์ของแผนกต่างๆ
สรุปทำบันทึกรายการ รับเข้า/จ่ายออกของสินค้าที่ถูกต้อง
ตรวจสอบการปริมาณสินค้าคงเหลือในสโตร์ของแผนกอื่นๆให้ถูกต้อง
นำเสนอแผนงานปริมาณสินค้าที่ควรมีและช่วยดูแลทรัพย์สินต่างๆของโรงแรม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126133

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ / บัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ / บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000 ขึ้นไป สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้
* ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อสินค้าและอุปกรณ์ให้กับทุกแผนกในโรงแรม
* จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อและใบสั่งซื้อ
* ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าตามเวลาที่ต้องการ
* ดูแลจัดส่งอุปกรณ์และเครื่องที่ชำรุดจากแต่ละแผนกซ่อมแซมเพื่อให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563
เลขที่ประกาศ : 123119

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครด่วน!! พนักงานครัวและพนักงานบริการ สาขาแจ้งวัฒนะ

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครด่วน!! พนักงานครัวและพนักงานบริการ สาขาแจ้งวัฒนะ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท

งานประจำ : 20,000 - 25,000 บาท สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ (เช็คอิน และเช็คเอ้าท์)
2. จัดฝึกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก
4. สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ
เพื่อให้งานราบรื่นและรวดเร็ว
8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สภาพของห้องพักที่สามารถใช้หรือขายได้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลกับแผนกอื่นๆ
9. แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 04/01/2563

เลขที่ประกาศ : 117995

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้านค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้านค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า
พนักงานประจำร้านค้า พนักงานแคชเชียร์/พนักงานบริการลูกค้า
รับผิดชอบงานแคชเชียร์และงานบริการลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความถูกต้องรวดเร็วและบริการที่ประทับใจ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 05/12/2562

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี