เลขที่ประกาศ : 181481

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่อง บรรจุกระป๋องอลูมิเนียมและคาร์บอเนต (ประจำบางเลน) งานประจำ 1 บ.

ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่อง บรรจุกระป๋องอลูมิเนียมและคาร์บอเนต (ประจำบางเลน) งานประจำ 1 บ.

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 1 บ.
สถานที่ : สุราษฎร์ธานี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
- ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติพนักงาน การลาของบุคลากรทั้งหมด จัดทำ สถิติและรายงานการลาทุกประเภท
- จัดทำระบบข้อมูลพนักงานในบริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ดำเนินการเกี่ยวกับรหัสประจำตัวพนักงาน และ การขอมีบัตรประจำตัว
- ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ พนักงาน และ ลุกจ้างชั่วคราว การขอสวัสดิการ และเงินทดแทน และสวัสดิการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขทะเบียนประวัติ
- จัดทำการบริหารงาน Payroll ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานด้านประกันสังคม การยื่น ภงด.1 , ภงด.1 ก , ลย.01, ทวี 50ม กองทุนคนพิการ การส่งเงินสมทบและกองทุนเงินทดแทน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำรายงานรายงานผลด้านการจัดทำ Payroll งานประกันสังคม และ ภงด. ในแต่ละเดือน และประจำปี
- ลงข้อมูลเกี่ยวกับการทำทะเบียน พนักงานลาออก พนักงานโยกย้าย ทะเบียนคุมใบเตือน ในแต่ละเดือน
- รายงานผลการควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางของแผนกเพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ
- กำหนดแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผน
- สื่อสารให้พนักงานเข้าใจข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
- สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- ติดตาม/ประเมินผล พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานตาม KPI ของแผนก
- จัดทำบันทึกภายใน ตั้งเบิกเงิน เปิดใบสั่งซื้อ และ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบทั้งหมด
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ บริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านด้าน Payroll ประกันสังคม ภาวะผู้นำ, กฎหมายแรงงาน หากผ่านการฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีจิตสำนึกในการให้บริการสูง, มีความซื่อสัตย์, ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- ยูนิฟอร์มพนักงาน (หลังผ่าน Probation)

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 21/05/2566
วัน/เวลา หมดอายุ: 22/06/2566
เข้าชม : 1 - 32 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างช่างคุมเครื่อง บรรจุกระป๋องอลูมิเนียมและคาร์บอเนต (ประจำบางเลน)


หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี